Obchodní podmínky

Zákazník je povinen si před uskutečněním objednávky důkladně přečíst Obchodní podmínky a Reklamační řád.

Společnost FISH ZONE CZECH, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny a texty 
(viz odstavec VII.)

I. Provozovatel a předmět činnosti

www.fishzone.cz je zaregistrovaný obchodní název internetového portálu, který se zabývá prodejem rybářských potřeb.

Provozovatelem internetového portálu www.fishzone.cz je společnost FISH ZONE CZECH, s r.o. se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, IČ: 24309664 DIČ: CZ24309664, jejímž jménem jedná Jiří Louthan, jednatel (dále jen „Provozovatel“).

Uživatelem, zákazníkem internetového portálu www.fishzone.cz může být jakákoliv fyzická osoba, která řádným a úplným způsobem splní veškeré zde stanovené podmínky (dále jen „Uživatel“). Uživatel užitím, návštěvou internetových stránek www.fishzone.cz souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je úplným a řádným způsobem dodržovat.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

V případě, že je přístup na internetové stránky www.fishzone.cz podmíněn poskytnutím některých osobních údajů, je pak Uživatel oprávněn vstoupit do této části internetových stránek až po pravdivém a úplném zadání osobních údajů.

Vyplněním a odesláním internetové objednávky Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly až do odvolání zpracovány společností FISH ZONE CZECH, s r.o. se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, IČ: 24309664, DIČ: CZ24309664, jako správcem pro účely plnění spotřebitelské smlouvy o koupi zboží a jeho zaslání, pro účely plnění záruky za vady a dále k účelům nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let), s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost případně obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Způsob užívání www.fishzone.cz Uživateli

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí nijak zasahovat do podoby internetových stránek www.fishzone.cz či způsobu fungování bezpečnosti apod. internetových stránek www.fishzone.cz. Uživatel dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

V databázi www.fishzone.cz jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, grafické, textové a jiné motivy ( Díla ).

Veškerá Díla jsou vyobrazena ve zmenšeném formátu. Každý Uživatel je oprávněn Dílo na svém počítači zvětšit až do formátu, který aplikace přes internetový prohlížeč přímo poskytuje.

Uživatel není oprávněn užít Dílo jinak než prohlížením, tzn. Uživatel není především oprávněn pozměnit či upravit, zkopírovat ani jinak rozmnožit, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Díla, jež je součástí databáze www.fishzone.cz ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla.

IV. Základní ustanovení pro tzv. „spotřebitelské smlouvy“

Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „kupující“ a Provozovatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „prodávající“.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními §§ 52 a následujících hlavy páté zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

V. Registrace

Uživatel je oprávněn tzv. vstoupit na internetové stránky www.fishzone.cz. Objednávat zde nabízené produkty či služby může uživatel až po řádném a úplném vyplnění registračního formuláře. Podmínkou pro úspěšné dokončení Registrace je souhlas Uživatele s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Tento souhlas Uživatel poskytne (projeví) zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ s Obchodními podmínkami, které je umístěno v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se veškeré podmínky zde stanovené bezvýhradně dodržovat.

Pokud se Uživatel, který se před zveřejněním těchto Obchodních podmínek již zaregistroval, nadále s odvoláním (využitím) na výše uvedenou Registraci přihlašuje, pak se má za to, že provedl Registraci ve smyslu tohoto článku, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je úplným způsobem dodržovat.

VI. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupující (Uživatel) učiní elektronickou objednávku produktů nabízených na www.fishzone.cz přes "nákupní košík", po odsouhlasení Smluvních podmínek a vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, je oprávněn celou objednávku a zadané údaje finálně zkontrolovat. Pokud bude kupující chtít některou jím uvedenou položku – objednaný produkt – změnit, je oprávněn tak učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se kupující vrátí na poslední předchozí stav objednávkového formuláře (do předešlých kroků). Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, kliknutím na tlačítko „Dokončit“ objednávku s konečnou platností odešle ke zpracování. Prodávající následně po doručení objednávky kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle e-mail s akceptací (potvrzením) objednávky a kontaktem na prodávajícího. Kupující je povinen neprodleně překontrolovat pečlivě veškeré informace v tomto e-mailu prodávajícího uvedené a v případě nepřesností neprodleně kontaktovat prodávajícího. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Převzetím objednaného zboží zákazníkem a převzetím finanční částky prodejcem od zákazníka se stává zákazník majitelem objednaného zboží.
Do tohoto momentu, je vlastníkem zboží prodávající.

Prodávající může objednávku z důvodu vyprodání zboží, změny prodejní ceny, nebo nepředvídatelných okolností, zrušit.
V takovém případě nemůže zákazník realizaci objednávky na prodávajícím vymáhat.

VII. Ceny, změny cen, textů a platební podmínky

V textech, cenách a dostupnosti zboží, uváděných na internetových stránkách www.fishzone.cz, se mohou výjimenčně vyskytnout neúmyslné chyby - odlišný popis zboží, jeho cena nebo dostupnost. V takovém případě společnost FISH ZONE CZECH, s.r.o., provede nápravu - opravu textu a ceny. Zákazník se nemůže dožadovat původních (chybných) informací - např. rozměrů, cen atd.

Uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškeré ceny, jež jsou uvedeny u jednotlivých produktů nabízených na www.fishzone.cz , jsou stanoveny bez sazby DPH a včetně sazby DPH.

Společnost FISH ZONE CZECH, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny, texty a fotografie. Některé fotografie slouží pouze jako fotografie ilustrativní. Může nastat situace, že při založení objednávky zákazníkem se bude cena zboží, která je uvedena na internetových stránkách www.fishzone.cz lišit od aktuální ceny dodavatele pro prodejce www.fishzone.cz (FISH ZONE CZECH, s.r.o.).
V takovém případě bude zákazník kontaktován, abychom zjistili, zda bude mít zájem zboží za novou cenu zakoupit nebo objednávku zrušit, ale v žádném případě se nemůže zákazník domáhat původní ceny zboží.
Dostupnost zboží na www.fishzone.cz se odvíjí ze skladové dostupnosti našich dodavatelů. V případě, že nebude zboží dostupné, bude zákazník kontaktován.

Kupující může za produkty nabízené www.fishzone.cz a jím objednané podle těchto Obchodních podmínek zaplatit jedním z níže uvedených způsobů:

1)    Úhradou bankovním převodem. Po připsání částky za objednané zboží na bankovní účet FISH ZONE CZECH, s.r.o., který je uveden na objednávce, bude zásilka předána dopravci, kterého si zákazník zvolil v objednávce k doručení na adresu přepravní službou: PPL spol. s r.o. nebo přepravní službou: Česká pošta s.p.

2)    Úhradou hotově (dobírkou) při doručení na adresu přepravní službou: PPL spol. s r.o. Nebo přepravní službou: Česká pošta s.p.

3)    Hotově při osobním převzetí objednaného zboží v prodejně FISH ZONE CZECH, s.r.o. U tržnice 1263, 272 01 Kladno.

4)    Všechny platby zákazníků jsou zabezpečené příslušně podle druhu a zprostředkovatele.

 

Způsoby doručení a ceny

Upozornění: Dopravné a poštovné hradí zákazník.

a) Bankovním převodem na bankovní účet FISH ZONE CZECH, s.r.o., který je uveden na objednávce.

Ve chvíli, kdy bude částka za zásilku připsána na bankovní účet FISH ZONE CZECH, s.r.o., bude zásilka předána dopravci, kterého si zákazník zvolil při zakládání objednávky a toto bude oznámeno zákazníkovi e-mailem.

b) Dobírkou. 

Doručení na adresu zákazníka – přepravní službou PPL spol. s.r.o. nebo přepravní službou Česká pošta s.p., kdy při převzetí zásilky od dopravce zákazník uhradí cenu za zásilku.

UPOZORNĚNÍ: Doručení na adresu přepravní službou k 1. dveřím , nikoli do bytu nebo domu.

CENÍK DOPRAVNÉHO:

U PPL je při nákupu nad 1500Kč s DPH doprava po celé ČR zdarma.

U České pošty je při nákupu nad 1500Kč s DPH doprava po celé ČR za polovinu - s dobírkou za 80Kč a bez dobírky za 65Kč včetně DPH.

U PPL je při nákupu nad 2000Kč s DPH doprava na Slovensko za polovinu (149Kč)

 

 1. Přepravní služba České pošty s.p:( Obchodní balík a doprava po ČR):

Obchodní balík (v ceně je zahrnuto balné a manipulace)

Cena dopravy bez dobírky s DPH činí: 130 Kč

Cena dobírky bez dopravy s DPH činí: 30 Kč

 

2. Přepravní služba PPL s.r.o. (doprava po ČR):

Doručení na adresu přepravní službou ( k 1. dveřím , nikoli do bytu nebo domu ):

(V ceně je zahrnuto balné a manipulace)

Cena dopravy bez dobírky s DPH činí: 60 Kč

Cena dobírky bez dopravy s DPH činí: 30 Kč

 

3. Přepravní služba PPL s.r.o. (doprava na Slovensko):

Doručení na adresu přerpavní službou (k 1. dveřím, nikoli do bytu nebo domu):

(V ceně je zahrnuto balné a manipulace)

Cena dopravy bez dobírky s DPH činí: 299 Kč

 

Ceny a tarify může společnost FISH ZONE CZECH, s. r.o. aktualizovat v souladu se změnami cen a tarifů přepravních služeb PPL s.r.o. a České pošty s.p.

Zboží zasíláme pouze po České republice a na Slovensko po předchozí platbě bankovním převodem.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zásilku bezprostředně při jejím převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození balíku (zásilky), sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození obalu zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Pokud má zákazník podezření, že je poškození obalu takové, že by byl poškozen i obsah zásilky, může zásilku odmítnout.

Převzetím balíku od přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

V případě, že byla zásilka dodána dopravcem PPL a je obal zásilky dopravou jen lehce poškozen, nebo není poškozen vůbec, zásilku zákazník převzal a přesto je po rozbalení zjištěno poškození zásilky dopravou, nemanipulujte se zbožím, ani jej nezasílejte zpět prodejci, ale nejdříve prodejce kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

My budeme zákazníka informovat o dalším postupu, který zpravidla spočívá v tom, že kontaktujeme dopravce a zahájíme reklamační řízení, na jehož základě se zástupce dopravce dostaví na adresu příjemce (zákazníka), kde provede prohlídku a fotodokumentaci poškozeného zboží a rozhodne o opravněnosti reklamace poškození dopravou.

V případě uznání poškození dopravou, zboží převezme a odveze, další již vyřídíme s dopravcem my.

V tomto případě zákazníkovi nabídneme objednání nového zboží, nebo vrátíme částku za zboží bankovním převodem na jeho bankovní účet.

Zasláním poškozeného zboží zákazníkem zpět prodejci, může dopravce odmítnout odpovědnost za poškození dopravou (porušení dopravního řádu) a tvrdit, že k poškození došlo až při zpětném odeslání zboží prodejci.

V případě, že byla zásilka dodána dopravcem Česká pošta a je obal zásilky dopravou jen lehce poškozen, nebo není poškozen vůbec a přesto po převzetí a po rozbalení je zjištěno poškození zásilky dopravou, nezasílejte poškozené zboží zpět prodejci, ale zákazník uplatní reklamaci dle Reklamačního řádu České pošty na pracovišti České pošty v místě svého bydliště.

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, nebo telefonicky.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno zákazníkovi v co nejkratší době, Českou poštou nebo přepravní společností PPL, od závazné objednávky.

Prodejce si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, nebo delší dodací lhůtu v případě, kdy dodavatel pro velký zájem zákazníků zboží vyprodal a dalším naskladněním se proto prodlouží i dodací lhůta prodejce zákazníkovi.

V tomto případě delší dodací lhůty, což bude zákazníkovi oznámeno, se může zákazník rozhodnout, zda posečká, nebo objednávku zruší.

Zboží se považuje za dodané převzetím zboží zákazníkem.

Osobní odběr

Pro osobní odběr zboží se zákazník může rozhodnout při zakládání objednávky.

Osobní odběr objednaného zboží je možný v naší prodejně FISH ZONE CZECH, s.r.o. U tržnice 1263, 272 01 Kladno, telefon: 312 242 929.

Část sortimentu, který je vystaven na našich webových stránkách www.fishzone.cz, je možné zakoupit přímo bez objednání i v naší kamenné prodejně na adrese: FISH ZONE CZECH, s.r.o. U tržnice 1263, 272 01 Kladno.

VIII. Právní odpovědnost

Provozovatel prohlašuje, že veškeré produkty a služby nabízené na www.fishzone.cz bude poskytovat tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném použití produktů a služeb mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé produkty služby Provozovatele využívají. Nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití produktů a služeb Uživateli či třetími osobami.

Provozovatel odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Smluvních podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Provozovatel odpovědný za škodu, jež by Uživateli nebo třetím osobám vznikla:

a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním produktů nebo služeb nabízených na www.fishzone.cz bez prokazatelného zavinění ze strany Provozovatele;

b) nedovoleným nebo nesprávným užíváním produktu nebo služby nabízené na www.fishzone.cz Uživatelem.

IX. Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

FISH ZONE CZECH, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, IČ: 24309664, DIČ: CZ24309664 (dále jen provozovatel) vydává jako prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod www.fishzone.cz.

Reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží společnosti FISH ZONE CZECH, s. r.o. nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě www.fishzone.cz v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva.

Záruční doba a záruční list

Zaplacením a převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u veškerého zboží obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nebo společnost FISH ZONE CZECH,s.r.o. nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu, je-li delší než 24 měsíců.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené na www.fishzone.cz nebo přímo v kamenné prodejně U Tržnice 1263, Kladno, doručí kompletní reklamované zboží osobně, nebo zašle přepravní službou do prodejny FISH ZONE CZECH, s.r.o. U tržnice 1263, 272 01 Kladno, s kopií prodejní faktury, záručním listem, pokud byl součástí výrobku a průvodním dopisem, kde musí být uveden přesný popis závady.

Zásilka ze které není patrné, proč byla prodejci zaslána, nebo nebude kompletní, což může být důvodem, proč servis provedení reklamace odmítne, bude vrácena odesilateli na jeho náklady (na dobírku).

Je vhodné reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození dopravou před přijetím reklamovaného zboží.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko, kam odešle reklamované zboží prodejce, posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a v případě oprávněné reklamace provede opravu.

Reklamované opravené zboží odešle zpět prodejci, který po obdržení zásilky vyzve zákazníka k vyzvednutí opraveného zboží, případně se se zákazníkem telefonicky, nebo e-mailem dohodne na způsobu doručení opraveného zboží zákazníkovi.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Reklamace – závady způsobené dopravou

Reklamace: Převzetí zboží od dopravce: Česká pošta – důležité informace!

Po převzetí zboží ihned vybalte a zkontrolujte, zda je zboží bez závad zaviněných přepravou (mechanické poškození).

V případě, že zboží bude mechanicky poškozeno přepravou, má zákazník (adresát) možnost dle Obchodních podmínek dopravce Česká pošta závady nahlásit na nejbližší pobočce České pošty, nejpozději do 2 pracovních dnů, kam se dostaví i s poškozenou zásilkou a dokladem, který byl zákazníkovi předán při převzetí zásilky.

Pracovník České pošty sepíše se zákazníkem „ZÁPIS O POŠKOZENÍ“ a na jeho základě bude řešit reklamaci.

Reklamaci u přepravce Česká pošta lze dle Reklamačních podmínek České pošty uplatnit pouze do 2 pracovních dní od data převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace uplatňované po tomto termínu nebudou uznány.

Ostatní reklamace, které nejsou způsobeny přepravou a vzniknou v průběhu záručí lhůty jsou řešeny ihned po oznámení zákazníkem naší společnosti FISH ZONE CZECH, s.r.o. na naše níže uvedené kontakty, nebo osobně s reklamovaným zbožím a fakturou na naší pobočce: FISH ZONE CZECH, s.r.o. U tržnice 1263, 272 01 Kladno.

Na vyřešení reklamace v záruce má prodejce lhůtu 30 dní.

Kontakty na naší společnost jsou: telefonicky: 312 242 929, nebo e-mailem: objednavky@fishzone.cz, abychom mohli problém okamžitě řešit.

Reklamace: Převzetí zboží zákazníkem od dopravce PPL – důležité informace!

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zboží bezprostředně před jeho převzetím od dopravce PPL.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, musí zákazník trvat na zapsání tohoto textu: „PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU“ do dokumentu, který předkládá k podpisu zákazníkovi řidič PPL.

Pokud bude obal poškozen a bude zjištěno po rozbalení i poškození zboží a nebude-li proveden výše popsaný zápis „PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU“ v přepravním dokumentu dopravce PPL, nebude případná reklamace uznána.

Tím je zákazník chráněn pro případ, že by v místě pod poškozeným obalem bylo i poškozené zboží.

Po provedení zápisu: PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU a pokud bude po vybalení zboží opravdu zjištěno poškození zboží, musí zákazník neprodleně informovat o této skutečnosti naší společnost FISH ZONE CZECH s.r.o. e-mailem, nebo telefonicky a to nejpozději do 3 pracovních dní, aby mohla naše společnost uplatnit dle Obchodních podmínek PPL reklamaci u dopravce PPL do 3 pracovních dní od převzetí.

Po tomto termínu nebude reklamace zákazníkovi uznána.

Po převzetí zboží ihned vybalte a zkontrolujte, zda je zboží bez závad zaviněných přepravou (mechanické poškození).

V případě, že obal zboží nebude poškozen a přesto bude zboží mechanicky poškozeno, je zákazník dle Obchodních podmínek dopravce PPL povinen naší společnosti FISH ZONE CZECH, s.r.o. neprodleně závady nahlásit, jelikož naše společnost má možnost uplatnit reklamaci u přepravce PPL pouze do 3 pracovních dní od data převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace uplatňované po tomto termínu nebudou uznány.

S reklamovaným zbožím ani s obalem nesmí být dle obchodních podmínek Dopravce PPL dále manipulováno, reklamované zboží nesmí být nikam zasíláno.

Zástupce dopravce PPL se dostaví do 5 pracovních dní do místa doručení reklamovaného zboží (k zákazníkovi, po předchozí telefonické dohodě) dle zasílatelského příkazu a provede fotografické a písemné zdokumentování poškození zásilky a zásilku odveze zpět na naší pobočku.

Zde bude řešena reklamace naší společnosti vůči dopravci.

Po doručení zboží dopravcem PPL na naší pobočku na adrese U tržnice 1263, 272 01 Kladno, budeme kontaktovat zákazníka abychom dohodli zaslání nového zboží, nebo vrácení peněz.

Ostatní reklamace, které nejsou způsobeny přepravou a vzniknou v průběhu záruční lhůty jsou řešeny ihned po oznámení zákazníkem naší společnosti.

Na vyřešení reklamace má prodejce lhůtu 30 dní.

Kontakty na naší společnost jsou: telefonicky: 312 242 929, nebo e-mailem: objednavky@fishzone.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Toto se vztahuje na zboží tzv. objednané a zakoupené na dálku (po Internetu)

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 14-ti DENNÍ LHŮTA

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího – v tzv. kamenném obchodě):

V souladu s § 53 Občanského zákoníku(zákon č. 40 /1964 sb.), máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky vrácení zboží:

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě nelze chápat jako zboží k vyzkoušení!!!

1.    Zboží musí být nerozbalené v originálním a nepoškozeném obalu (nepopsaný, nepolepený).

2.    Zboží nesmí být poškozeno ani použito.

3.    Zboží musí být kompletní, včetně dokladů – návodů atd.

4.    Zboží musí být vráceno (zasláno) s kopií dokladu o koupi.

5.    Zboží musí být zasláno zpět na adresu FISH ZONE CZECH, s.r.o. tak, aby veškeré popisy a nálepky potřebné pro zaslání přepravcem byly umístěny tak, aby nebyly na originálním obalu, ale je nutno tento originální obal přebalit například balícím papírem nebo strečovou folií a teprve na takový obal umístit popisy a nálepky.

6.    Zboží je nutno posílat výhradně doporučeně. Zboží, které nám bude zasláno na dobírku nemůžeme přijmout, jelikož náklady na zboží vrácené zákazníkem ve 14ti denní lhůtě hradí zákazník.

7.    Vracené zboží doporučujeme pojistit, neručíme za jeho poškození nebo ztrátu zaviněné dopravou.

8.    Vracené zboží musí být zabaleno tak důkladně, aby se co možná nejvíce snížilo riziko poškození při přepravě.

9. Zákazník obdrží zpět celou částku za vrácené zboží, poníženou o cenu dopravy. V případě, že si zákazník hradil dopravné za zboží k němu sám, nemůže tuto částku požadovat zpět. V případě že dopravné za zboží k zákazníkovi hradil prodávající, bude o výši dopravného ponížena vracená částka zákazníkovi. V případě že zákazník vrací zboží ve 14ti denní lhůtě, nemůže požadovat úhradu nákladů za dopravu při vrácení zboží po prodejci.

Částka za zboží bude vrácena bankovním převodem na účet, který zákazník uvede.

Právo dodavatele na odstoupení od kupní smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží a to v případě

nedostupnosti zboží nebo změny ceny zboží. Před odstoupením bude dodavatel kontaktovat

zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.


Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní na hlavní stránce www.fishzone.cz .
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilky ze kterých není patrné, proč byly prodejci zaslány, budou vráceny odesilateli na jeho náklady (dobírkou).

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v nerozbaleném, neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než nerozbaleném, neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží, výhradně bankovním převodem.

X. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí pozměnit, upravit a doplnit ustanovení těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů a/nebo Reklamačního řádu.

Veškeré změny, úpravy a doplnění těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamačního řádu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na www.fishzone.cz .Veškeré změny a úpravy těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamačního řádu budou v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamačního řádu. Bude-li Uživatel pokračovat v návštěvách stránek www.fishzone.cz po provedení změn těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamačního řádu Provozovatelem, má se za to, že se změnami Obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky, Ceník produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na www.fishzone.cz

Tyto Obchodní podmínky, Ceník produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání těchto Obchodních podmínek, Ceníku produktů, Ceníku dopravného a/nebo Reklamačního řádu neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smlouva bude ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

XI. Slevy, akce a věrnostní program

Jakékoli slevy (věrnostní slevy, akční slevy atd.) se nesčítají, není-li u zboží stanoveno jinak. Uplatní se vždy sleva taková, která je pro zákazníka výhodnější (vyšší). Společnost FISH ZONE CZECH, s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoli změnit nebo zrušit ceny, slevy a podmínky věrnostní akce.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti 28. prosince 2015 zavádí možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Toto ustanovení je účinné od 1. února 2016. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má zákazník právo obrátit se na Českou Obchodní Inspekci, např. na stránkách www.coi.cz.